taal
zoeken menu
Wat heb je nodig ?
Welkom bij KUKAHOME op bezoek Stand in LA
Welkom bij KUKAHOME op bezoek Stand in LA
Welkom bij KUKAHOME stand te bezoeken in de winter Las Vegas markt op World Market Center A-725 & B-770.
Welkom bij KUKAHOME stand te bezoeken in de winter Las Vegas markt op World Market Center A-725 & B-770.
Welkom bij Visit KUKAHOME Sta in Keulen
Welkom bij Visit KUKAHOME Sta in Keulen
Bestverkopende hedendaagse bank met bewegingsvrijheid en energie
Bestverkopende hedendaagse bank met bewegingsvrijheid en energie
Bestverkopende hedendaagse stationaire bank
Bestverkopende hedendaagse stationaire bank
Bestverkopende hedendaagse stationaire bank

Privacybeleid

Gerelateerde zoekopdracht
Uw privacy is belangrijk voor KUKA. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld dat beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken en laat het ons weten als u vragen heeft.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen.

U wordt mogelijk gevraagd uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u contact hebt met KUKA of een aan KUKA gelieerde onderneming. KUKA en zijn dochterondernemingen kunnen deze persoonlijke informatie met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Ze kunnen het ook combineren met andere informatie om onze producten, services, inhoud en advertenties te leveren en te verbeteren.

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonlijke informatie die KUKA mogelijk verzamelt en hoe we deze kunnen gebruiken.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

Wanneer u uw inhoud deelt met familie en vrienden met behulp van KUKA-producten, cadeaubonnen en producten verzendt, kan KUKA de door u verstrekte informatie over die personen verzamelen, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
De persoonlijke informatie die we verzamelen, stelt ons in staat u op de hoogte te houden van de nieuwste productaankondigingen en aankomende evenementen van KUKA. Het helpt ons ook onze services, inhoud en advertenties te verbeteren. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door uw voorkeuren bij te werken.
We gebruiken ook persoonlijke informatie om ons te helpen bij het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, services, inhoud en advertenties.

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke kennisgevingen te verzenden, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, voorwaarden en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met KUKA, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van deze communicatie.
We kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals auditing, data-analyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie van KUKA te verbeteren.

Als u deelneemt aan een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke promotie, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken om deze programma's te beheren.

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke informatie
We verzamelen ook niet-persoonlijke informatie - gegevens in een vorm die geen directe associatie met een specifiek individu toestaat. We kunnen niet-persoonlijke informatie voor welk doel dan ook verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

We kunnen informatie verzamelen zoals bezigheid, taal, postcode, regiocode, unieke apparaat-ID, locatie en de tijdzone waar een KUKA-product wordt gebruikt, zodat we het gedrag van klanten beter kunnen begrijpen en onze producten, services en advertenties kunnen verbeteren.

We kunnen ook informatie verzamelen over klantactiviteiten op onze website en bij onze andere producten en services. Deze informatie wordt verzameld en gebruikt om ons te helpen meer bruikbare informatie te verstrekken aan onze klanten en om te begrijpen welke delen van onze website, producten en services het meest interessant zijn. Geaggregeerde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dit privacybeleid.

Als we niet-persoonlijke informatie combineren met persoonlijke informatie, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonlijke informatie zolang deze blijft gecombineerd.

Cookies en andere technologieën
KUKA's website, online diensten, interactieve applicaties, e-mailberichten en advertenties kunnen "cookies" en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens gebruiken. Deze technologieën helpen ons gebruikersgedrag beter te begrijpen, vertellen ons welke delen van onze website mensen hebben bezocht, en vergemakkelijken en meten de effectiviteit van advertenties en zoekopdrachten op het web. Wij behandelen informatie die door cookies en andere technologieën wordt verzameld als niet-persoonlijke informatie. Voor zover IP-adressen of soortgelijke identificatiegegevens door lokale wetgeving als persoonlijke informatie worden beschouwd, behandelen we deze identificaties ook als persoonlijke informatie. Evenzo, voor zover niet-persoonlijke informatie wordt gecombineerd met persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid.

KUKA en haar partners gebruiken cookies en andere technologieën in mobiele advertentieservices om te bepalen hoe vaak u een bepaalde advertentie ziet, advertenties te leveren die betrekking hebben op uw interesses en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Als u zich afmeldt, blijft u hetzelfde aantal mobiele advertenties ontvangen, maar deze zijn mogelijk minder relevant omdat ze niet op uw interesses zijn gebaseerd. Mogelijk ziet u nog steeds advertenties met betrekking tot de inhoud op een webpagina of in een toepassing of op basis van andere niet-persoonlijke informatie. Deze opt-out is alleen van toepassing op Apple-advertentieservices en heeft geen invloed op op interesses gebaseerde advertenties van andere advertentienetwerken.

KUKA en onze partners gebruiken ook cookies en andere technologieën om persoonlijke informatie te onthouden wanneer u onze website, online services en applicaties gebruikt. Ons doel in deze gevallen is om uw ervaring met KUKA handiger en persoonlijker te maken. Als u bijvoorbeeld uw voornaam kent, kunnen we u verwelkomen wanneer u de KUKA-website de volgende keer bezoekt. Als u uw land en taal kent - en als u een opvoeder bent, uw school - kunnen we u een aangepaste en nuttiger winkelervaring bieden. Als u weet dat iemand die uw computer of apparaat gebruikt, naar een bepaald product heeft gezocht of een bepaalde service heeft gebruikt, kunnen we onze advertentie- en e-mailcommunicatie relevanter maken voor uw interesses. En bieden u betere klantenservice.

Als u cookies wilt uitschakelen en u de Safari-webbrowser gebruikt, gaat u naar Safari-voorkeuren en vervolgens naar het Beveiligingsvenster om cookies uit te schakelen. Raadpleeg voor andere browsers uw provider voor informatie over het uitschakelen van cookies. Let op: bepaalde functies van de KUKA-website zijn niet beschikbaar zodra cookies zijn uitgeschakeld.

Zoals het geval is met de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP) -adressen, browsertype en -taal, internetserviceprovider (ISP), doorverwijs- en exitpagina's, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en clickstream-gegevens.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, om de site te beheren, om te leren over gebruikersgedrag op de site en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. KUKA kan deze informatie gebruiken in onze marketing- en advertentieservices.

In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een 'doorklik-URL' die is gekoppeld aan inhoud op de KUKA-website. Wanneer klanten op een van deze URL's klikken, gaan ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website. We volgen deze doorklikgegevens om ons te helpen de interesse voor bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze communicatie met klanten te meten. Als u liever niet op deze manier wordt bijgehouden, moet u niet op tekst of grafische links in de e-mailberichten klikken.

Pixel-tags stellen ons in staat om e-mailberichten te verzenden in een formaat dat de klant kan lezen, en ze vertellen ons of e-mail is geopend. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten die naar klanten worden verzonden, te verminderen of te elimineren.

Openbaarmaking aan derden
Soms kan KUKA bepaalde persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan strategische partners die met KUKA samenwerken om producten en diensten te leveren of die de KUKA-markt aan klanten helpen. Persoonlijke informatie wordt alleen door KUKA gedeeld om onze producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; het zal niet worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden.

Dienstverleners
KUKA deelt persoonlijke informatie met bedrijven die diensten verlenen zoals informatieverwerking, kredietverstrekking, het vervullen van klantorders, het leveren van producten aan u, het beheren en verbeteren van klantgegevens, het bieden van klantenservice, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klantonderzoek of tevredenheidsenquêtes. Deze bedrijven zijn verplicht om uw informatie te beschermen en kunnen zich overal bevinden waar KUKA actief is.

anderen
Het kan nodig zijn - van rechtswege, juridische procedures, rechtszaken en / of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont - dat KUKA uw persoonlijke informatie vrijgeeft. We kunnen ook informatie over u vrijgeven als wij vaststellen dat voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang de openbaarmaking noodzakelijk of passend is.

We kunnen ook informatie over u vrijgeven als wij vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden te handhaven of onze activiteiten of gebruikers te beschermen. Bovendien, in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop, kunnen we alle persoonlijke informatie die we verzamelen overdragen aan de relevante derde partij.

Bescherming van persoonlijke informatie
KUKA neemt voorzorgsmaatregelen - inclusief administratieve, technische en fysieke maatregelen - om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Integriteit en behoud van persoonlijke informatie
KUKA maakt het gemakkelijk voor u om uw persoonlijke informatie juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan.

Toegang tot persoonlijke informatie
Voor andere persoonlijke informatie doen we te goeder trouw pogingen om u toegang te verlenen, zodat u ons kunt verzoeken de gegevens te corrigeren als deze onnauwkeurig zijn of de gegevens te verwijderen als KUKA niet verplicht is deze bij wet te bewaren of voor legitieme zakelijke doeleinden. We kunnen weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, buitengewoon onpraktisch zijn of waarvoor de lokale wetgeving anderszins geen toegang vereist. Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunnen worden gedaan aan de regionale privacy-e-mailadressen.

Kinderen
We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen

Locatiegebaseerde diensten
Om op locatie gebaseerde services op KUKA-producten aan te bieden, kunnen Apple en onze partners en licentiehouders nauwkeurige locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en die door KUKA en onze partners en licentiehouders wordt gebruikt om op locatie gebaseerde producten en diensten te leveren en te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld de geografische locatie delen met applicatieproviders wanneer u zich aanmeldt voor hun locatieservices.

Internationale gebruikers
De informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen of geopend door entiteiten over de hele wereld zoals beschreven in dit privacybeleid. KUKA houdt zich aan het "veilige haven" -kader van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens verzameld door organisaties in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Meer informatie over het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel.

Onze bedrijfsbrede inzet voor uw privacy
Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, communiceren we onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen naar KUKA-medewerkers en handhaven we strikt de privacywaarborgen binnen het bedrijf.
Kuka Home Furniture Design
logo service@kukahome.com +86 0571-85016834 Het KUKA-gebouw, NO.599-1, Dongning Road, Jianggan District, Hangzhou
Copyright © JASON FURNITURE (HANGZHOU) Co., Ltd.
Waar geluk ligt, waar gelukkig leven komt